Sklapanje Ugovora

Ispravnom ispunom forme za naručivanje od strane kupca na našoj Internet trgovini te nakon toga potvrdom narudžbe za proizvode koje je kupac dodao u virtualnu košaricu – klikanjem na tipku/botun „NARUČI“ – se smatra osnovnim i nužnim uvjetom za realizaciju narudžbe. Tim činom kupac stupa u pravno obvezujuću narudžbu proizvoda koje je odabrao. Nakon podnošenja narudžbe kupac će odmah primiti e-mail potvrdu o primitku narudžbe. Na ovaj način kupac i prodavatelj sklapaju kupoprodajni ugovor. U slučaju da kupac ne zaprimi pisanu potvrdu primitka narudžbe, smatra se da kupoprodajni ugovor nije zaključen. Kupoprodajni ugovor se automatski raskida u slučaju da kupac ne podmiri iznos kupnje prema prodavaču unutar 30 dana od datuma narudžbe. Štoviše, u specifilnim slučajevima prodavatelj zadržava svoje pravo da prekine ugovor bez navođenja razloga. U takvom slučaju prodavatelj je dužan obavijestiti kupca o toj odluci unutar 3 radna dana. Sklapanje Ugovora smatra se jednakim razumijevanju i prihvaćanju svih odredbi ovih propisa.

Isporuka proizvoda

Svi naručeni proizvodi će biti isporučeni na adresu upisanu u formu za naručivanje, ili ako kupac ima više adresa, onda na adresu odabranu od strane kupca kao „adresa isporuke“. Kupac je jedini odgovoran za ispravnost podataka upisanih na formi za naručivanje. Prodavatelj će prosljediti naručene proizvode unutar tri radna dana od datuma primitka uplate narudžbe ( ovo pravilo se ne odnosi na isporuke narudžbi s načinom plaćanja preko transakcijskog računa).Svi naručeni proizvodi koji su poslani prije primitka uplate ostaju u vlasništvu Prodavatelja dok cijelokupna uplata narudžbe ne bude zaprimljena. Naručeni proizvodi se isporučuju putem Hrvatske Pošte, DPD, ili DHL tvrtki za dostavu. Prodavatelj zadržava pravo realizirati isporuku i pomoću drugih dobavljača dostavnih usluga. Cijene isporuke su predočene kupcu na stranici završetka narudžbe te ovise o destinaciji isporuke. Vrijeme realizacije isporuke ovisi o destinaciji te je prikazano na Internet stranici „Isporuke i Povrat“ te su samo informativnog sadržaja, ne i obvezujućeg. Precizni troškovi dostave će se automatski obračunati na formi narudžbe te će biti dodani na vrijednost narudžbe. Ako je adresa isporuke kupca unutar Europske Unije tada će biti zaračunat Hrvatski PDV, automatski prilikom kupnje.

Zadržavamo pravo pitati kupca dodatne naknade za transport prije prosljeđivanja proizvoda dostavnoj službi u slučaju da cijena poštarine nije ispravno izračunata tijekom naručivanja od strane kupca. Primjer : DHL Economy usluga dostave za zemlju Portugal vrijedi samo za teritorij Portugala na Europskom kopnu, ali ne i za udaljene otoke koji se smatraju dijelom Portugala te će se u takvnom slučaju trebati promijeniti usluga isporuke na DHL express što iziskuje dodatni trošak.

Cijene i uvjeti plaćanja

Sve cijene proizvoda dostupnih u Internet trgovini izražene su u eurima i automatski se pretvaraju u druge valute prema geografskoj lokaciji kupca (IP adresa). Cijene u drugim valutama svakodnevno se podvrgavaju promjenama. Cijene predstavljene u Internet trgovini treba smatrati samo pozivom na davanje ponuda a ne obvezujućom ponudom. Cijene mogu uključivati ​​hrvatski PDV u iznosu od 25% ako je geolokacija kupca na europskom tlu, u protivnom, prikazane cijene su bez PDV-a. 100% ispravne cijene, sa ili bez PDV-a, mogu se utvrditi samo kad kupac odabere "zemlju isporuke" u svojoj "košarici". Prilikom prodaje proizvoda obveznicima PDV-a iz zemalja EU-a možemo izračunati stopu PDV-a od 0 % ako, uz narudžbu, takvi Klijenti daju svoj važeći PDV ID broj, registriran za trgovinu u Europskoj zajednici. Uz narudžbe poslane putem Internet trgovine naručene proizvode Prodavatelj šalje samo nakon primitka uplate. Prodavatelj prihvaća sljedeće oblike plaćanja:
- plaćanje unaprijed na naš bankovni račun
- plaćanje unaprijed na naš bankovni račun na temelju predračuna
- plaćanje unaprijed kreditnom karticom ili Paypal sustavom.

Minimalni iznos za narudžbu je 10 EUR + prijevoz + PDV. Narudžbe ispod ovog iznosa Prodavač neće realizirati.

Povrat proizvoda

   Kao pojedinačni klijent kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora unutar 30 dana, be obrazloženja, uz iznimku za proizvode koji su proizvedeni individualno prema narudžbi kupca. Procedura povrata zahtjeva od kupca da obavijesti prodavača o svojoj odluci napismeno unutar 30 dana od početka ugovora te slanje proizvoda, o trošku kupca, na adresu sjedišta prodavatelja u neoštećenom stanju i originalnom pakiranju. U slučaju povrata proizvoda Kupac snosi pune troškove slanja od i do kupca, koji neće biti vraćeni od strane prodavača. Ukoliko je naplaćena posebna naknada za određenu vrstu plaćanja ista neće biti vraćena. U slučaju povrata proizvoda novac će biti vraćen istom metodom plaćanja kojom je narudžba uplaćena. Ukoliko vraćeni proizvodi stignu oštećeni natrag do prodavača smatrat će se da je šteta nastala krivnjom kupca. U takvom slučaju Kupac ima pravo na povrat samo one vrijednosti robe koja nije oštećena, odnosno vrijednost će biti umanjena za oštećeni dio. Zato vas molimo da proizvode pažljivo spakirate u svrhu povrata robe. Prodavač će vratiti odgovarajući iznos novca kupcu unutar 7 dana od datuma primitka proizvoda na povrat, te će kupcu poslati ispravljeni račun. U slučaju povrata putem transakcijskog računa, sve naknade bankovnog transfera snosi kupac.Jamstvo, usluga, kvaliteta i točnost isporučenih proizvoda

Ako nije drugačije navedeno, pružamo 2 godine "ograničene" garancije od datuma primitka robe od strane kupca. Pod "ograničenom" podrazumijevamo sljedeće:
- Nemamo mrežu usluga širom svijeta te se zbog toga smatra, u većini zemalja, da je kupac sposoban sam servisirati proizvod, uz upute i rezervne dijelove koje pruža naša tvrtka. Samo u rijetkim slučajevima kada je oštećenje proizvoda takvo da naši inženjeri zaključuju da servisiranje od strane kupca nije moguće, sami ćemo osigurati zamjenski proizvod ili uslugu servisa. Zadržavamo pravo da sami odaberemo način servisiranja.
- Prodavatelj jamči odgovarajuću kvalitetu isporučene robe, tj. Navodi da su parametri koje je dao Prodavatelj točni. Pored toga, Prodavatelj daje svoje jamstvo usklađenosti proslijeđenih proizvoda s narudžbom koju je poslao Kupac. U slučaju mogućih odstupanja u asortimanu uslijed greške Prodavatelja, Prodavatelj je dužan kupcu dostaviti nedostajući dio narudžbe ili ga u cijelosti ili djelomično promijeniti na vlastiti trošak. U slučaju da primi proizvode koji se pokažu neispravnima, Kupac može, u roku od 30 dana od dana prijema paketa, zatražiti uklanjanje kvara ili promjenu proizvoda u cijelosti ili djelomično za novi na temelju garancije. Ako uklanjanje kvara ili oštećenja proizvoda nije moguće, Kupac ima pravo odustati od Ugovora i tražiti povrat novca u cijelosti ili djelomično, ali u takvom slučaju Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja o ovoj odluci. i omogućiti prodavatelju kontrolu nad neispravnim proizvodima. Svi zahtjevi trebaju biti predstavljeni u pisanom obliku i poslani e-poštom na adresu tvrtke kako je gore navedeno. Prodavatelj ne snosi odgovornost za štetu od neispravne upotrebe proizvoda i nemarnog korištenja od strane kupca, i to od trenutka prijema proizvoda, posebice:


- štetu nastalu nepažljivim ili nekvalificiranim rukovanjem ili podešavanjem, elektronike, kablova itd.
- oštećenja zbog kidanja ili ogrebotina
- štetu nastalu nekontroliranim udarima
- oštećenja uslijed utjecaja visokih temperatura, viših od max. Radne temperature materijala, obično se može smatrati da je maksimalna sigurna temperatura oko 60 stupnjeva celzijusa

 

Neznatne ogrebotine ili nepravilnosti premaza ne smatraju se greškom proizvoda i ne utječu na njegove radne parametre.

Datum dokumenta 22.08.2019, MFG tim